Select Page

Dịch Vụ Bảo Mật

Các dịch vụ an ninh mạng toàn mà khách hàng đã tin tưởng trong hơn 15 năm, mang lại cho doanh nghiệp sự tự tin để mở hệ thống của mình một cách an toàn cho các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp. Khi bạn chuyển sang Nền tảng thứ 3 và tận dụng dữ liệu lớn và phân tích, đám mây, di động, mạng xã hội và Internet vạn vật, bạn có thể tin tưởng chúng tôi đảm bảo hoạt động của bạn.

Dịch Vụ

Chúng Tôi Làm Gì

Xây Dựng Hệ Thống Phòng Thủ

Nhận các giải pháp phù hợp để hỗ trợ các hoạt động bảo mật trên toàn bộ các giải pháp số hóa doanh nghiệp, đồng thời giám sát và ứng phó với bối cảnh mối đe dọa đang phát triển.

Đánh giá bảo mật CNTT: Tiêu chí chung & CMVP

ICSC được công nhận để thực hiện các tiêu chí đánh giá chung về bảo mật CNTT tại Việt Nam. Các quy trình đã được chứng minh và các chuyên gia bảo mật giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng và tiết kiệm chi phí chứng nhận sản phẩm của mình theo các tiêu chuẩn mà nhiều cơ quan chính phủ và dân sự yêu cầu.

Đảm bảo doanh nghiệp vận hành liên tục - Phục hồi sau thảm họa

Thông qua các dịch vụ này, chúng tôi cung cấp khả năng kinh doanh liên tục nhất quán và khả năng khắc phục thảm họa tuân thủ các tiêu chuẩn luôn thay đổi của quốc tế và trong nước.

Dịch Vụ Tư Vấn Bảo Mật

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá hoạt động của doanh nghiệp sau đó đề xuất và phát triển các chiến lược, chương trình và quy trình giúp bảo vệ doanh nghiệp bằng cách sử dụng các công nghệ truyền thống và sáng tạo.

Tư Vấn Hạ Tầng

Đáp ứng các yêu cầu bảo mật duy nhất thông qua thiết kế, cài đặt và tích hợp các giải pháp bảo vệ mạng, điểm đầu cuối và các giải pháp bảo vệ mối đe dọa tiên tiến.

Đảm bảo doanh nghiệp vận hành liên tục - Phục hồi sau thảm họa

Thông qua các dịch vụ này, chúng tôi cung cấp khả năng kinh doanh liên tục nhất quán và khả năng khắc phục thảm họa tuân thủ các tiêu chuẩn luôn thay đổi của quốc tế và trong nước.