Select Page

Phần Mềm Quản Lý Công Ty – Văn Phòng Luật

Là công ty tiên phong trong việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ việc quản lý nâng cao hiệu quả làm việc tại các công ty Luật, ICSC luôn là đối tác tin cậy của các công ty Luật hàng đầu Việt Nam trong việc tạo ra giải pháp để phát triển vững chắc trong tương lai với giá thành hợp lý nhất, và thời gian triển khai nhanh nhất.

Legal CRM

 • Quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng (CRM)
 • Quản lý các đầu mối (lead)
 • Quản lý các cơ hội
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng theo các loại phí khác nhau như phí cố định, phí hàng tháng, phí theo timesheet…
 • Quản lý các phụ lục hợp đồng
 • Quản lý các đơn hàng liên quan đến hợp đồng, tạo phiếu đề nghị thanh toán, quản lý thanh toán
 • Quản lý các dịch vụ, bảng giá dịch vụ
 • Quản lý các hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng
 • Theo dõi thanh toán
 • Quản lý phân quyền nhân viên cho từng phân hệ, hỗ trợ phân quyền chéo trên các dữ liệu
 • Quản lý hoa hồng
 • Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho dự án
 • Ghi nhận log khi có các thay đổi trên các dữ liệu trong phần mềm

Phân hệ quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu luật

 • Cho phép đính kèm các tài liệu vào công việc/task/matter/project/hợp đồng/khách hàng…
 • Ghi chú lưu trữ nhật ký trên tất cả các chứng từ
 • Tự động filling theo email của dự án
 • Cho phép tạo các tài liệu chung trên hệ thống
 • Tạo cơ sở dữ liệu luật, phân quyền truy cập cho các dữ liệu này

Phân hệ mua hàng/dịch vụ

 • Quản lý đề xuất mua hàng
 • Quản lý yêu cầu báo giá/báo giá
 • Quản lý đơn mua hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Theo dõi thanh toán, phân bổ chi phí

Phân hệ dự án/ quản lý vụ việc

 • Quản lý vụ việc/dự án
 • Quản lý các giai đoạn vụ việc/dự án
 • Quản lý các công việc
 • Quản lý timesheet cho công việc, cho phép 1 công việc nhiều người cùng ghi timesheet
 • Phân quyền trên chức năng hoặc phân quyền trên từng task hoặc dự án/vụ việc
 • Phân quyền dự án/vụ việc, task theo những nhân viên, phòng ban được phân công

Phân hệ quản lý tri thức

Giải pháp quản lý tri thức ICSC là một cổng thông tin và kho lưu trữ toàn diện, cho phép dễ dàng truy cập thông tin quan trọng, lưu trữ các tài liệu nội bộ và của khách hàng, các tri thức doanh nghiệp, biểu mẫu và hỗ trợ tìm kiếm.

Phân hệ nhân sự/tiền lương

 • Quản lý nhân viên/hồ sơ nhân viên
 • Quản lý hợp đồng nhân viên
 • Quản lý timesheet, liên kết với phân hệ quản lý dự án/vụ việc tổng hợp timesheet, duyệt timesheet, ghi timesheet nhanh
 • Liên kết máy chấm công -> quản lý chấm công
 • Quản lý nghĩ phép, xin nghĩ phép, phép tồn
 • Quản lý tiền lương theo chính sách của công ty, kết hợp các đánh giá từ dự án, nghĩ phép, và dữ liệu máy chấm công, các chính sách bảo hiểm xã hội, quyết toán hoa hồng…
 • Liên kết với phân hệ quản lý hoa hồng để đua vào phiếu lương
 • Quản lý đánh giá nhân viên
 • Tạo các phiếu lương, báo cáo bảo hiểm xã hội, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định

Phân hệ tài chính

 • Quản lý đề nghị thanh toán theo các hợp đồng ký với khách hàng
 • Quản lý thanh toán (liên kết với phiếu đề nghị thanh toán)
 • Quản lý phân bổ doanh thu
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý hóa đơn mua hàng
 • Quản lý thanh toán nhà cung cấp
 • Quản lý phân bổ chi phí
 • Quản lý tài khoản ủy thác (Trusts-Account)
 • Theo dõi công nợ khách hàng
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp
 • Liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng & tiền lương tự động định khoản khi phát sinh nghiệp vụ tương ứng
 • Quản lý các nghiệp vụ kế toán thông dụng
 • Quản lý tài khoản ủy thác (Trusts Account)
 • Quyết toán hoa hồng vào tiền lương
  Các báo cáo kế toán
  – Quản lý kế toán tổng hợp theo chuẩn kế toán Việt Nam (quyết định 15).
  – Các giao dịch bán hàng
  – Dòng tiền
  – Bảng cân đối kế toán
  – Bảng cân đối phát sinh
  – Sổ nhật ký chung, sổ cái…

Các chức năng khác

 • Tích hợp với email liên kết trong hệ thống
 • Các chức năng hỗ trợ lịch chung của công ty
 • Các tính năng tạo note (giống sticky note của window)
 • Đánh dấu các công việc cần làm, cần theo dõi
 • Xuất các dữ liệu trên màn hình ra excel
 • Cho phép truy xuất hoặc tạo dữ liệu liên quan trên cùng 1 màn hình
 • Hỗ trợ các tính năng auto complete thuận tiện cho việc nhập liệu
 • Các màn hình đều có tính năng tìm kiếm cho phép gợi ý tìm kiếm, tạo bộ lọc, định nghĩa bộ lọc, gom nhóm dữ liệu theo nhiều tiêu chí
 • Báo cáo P&L…
 • Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu
 • Kết xuất các báo cáo theo yêu cầu để import vào phần mềm kế toán hiện tại