Select Page

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự – Tiền Lương

Giải pháp HRM tiết kiệm thời gian làm việc hằng ngày cho nhân viên, giúp họ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh. Giải pháp này này được thiết kế để giúp các phòng nhân sự thực hiện vai trò quản trị của mình. Bao gồm:

Tự động hóa quy trình làm việc của nhân viên để giúp giảm thiểu sự trùng lặp
Các công cụ điều tra, báo cáo và phân tích giúp các nhà quản lý có cái nhìn sâu sắc hơn về các nguồn lực của tổ chức.

Chức năng của phần mềm Nhân sự & tiền lương:

Phần mềm Nhân sự & Lương thưởng cung cấp một loạt công cụ giúp quản lí toàn bộ công việc cần làm mỗi ngày một cách hiệu quả.

Các tính năng của ứng dụng nhân sự & tiền lương bao gồm:

 • Quản trị nhân sự để quản lí lộ trình phát triển của nhân viên
 • Phân tích năng lực để xác định biểu đồ ma trận các kĩ năng của nguồn nhân lực trong công ty và biết được điểm mạnh của nhân viên cũng như các ứng viên xin việc.
 • Hỗ trợ tuyển dụng, thu thập dữ liệu về thông tin và năng lực của ứng viên, theo sát quy trình tuyển dụng với chức năng cảnh báo nghiệp vụ và nhắc nhở công việc.
 • Giám sát từ xa và theo dõi toàn bộ báo cáo quản lí từ xa.
 • Tổ chức đi du lịch cho nhân viên và tính toán chi tiêu.
 • Tích hợp với Microsoft Word và Excel để tự động hóa đơn xin việc của ứng viên, đơn thủ tục và báo cáo của nhân viên dựa vào dữ liệu chủ.

Các tính năng khác của phần mềm nhân sự tiền lương:

 • Thiết lập cấu trúc trả lương đặc biệt với cấu hình lương thưởng toàn bộ, xác định số tiền lương không giới hạn và mã khấu trừ (P&D)
 • Các chế độ mô phỏng bảng lương, chế độ lặp lại, tính toán ngược và trả lương sau giúp đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và đúng lúc.
 • Đơn giản hóa việc quản trị lương thưởng bằng cách xác định chức vụ, cấp bậc của nhân viên.
 • Phân tích sổ cái và liên kết đồng thời với các phòng ban khác để đảm bảo việc phân chia nguồn ngân quỹ được sử dụng chính xác.
 • Dễ dành tùy chỉnh và linh hoạt
 • Kết xuất các báo cáo theo quy định và yêu cầu

Các Tính Năng

Quản Lý Nhân Viên

Tạo cấu trúc phân cấp tổ chức, cá nhân hóa trang chủ và đặt các quyền biểu mẫu & báo cáo cho từng cấp độ người dùng. Tạo các báo cáo nhân sự khác nhau bằng trình thiết kế báo cáo & công cụ bộ lọc thông minh

Quản Lý Năng Lực Nhân Viên

Theo dõi năng xuất làm việc của nhân viên dựa trên các báo cáo hiệu xuất công việc

Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo

Quản lý đào tạo nhân viên dựa trên chu kỳ đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, nhận phản hồi và giám sát kết quả đạt được

Quản Lý Tuyển Dụng

Tải lên các yêu cầu tuyển dụng lên trang web việc làm để tự động tải xuống CV ứng viên có liên quan và thực hiện các bài kiểm tra, phỏng vấn, tạo thư mời phỏng vấn, mời làm việc và chuyển đổi dữ liệu ứng viên đã chọn thành nhân viên một cách nhanh chóng

Quản Lý Chấm Công

Tự động thu thập dữ liệu chấm công thực tế  và tính toán các chính sách sớm trễ và làm thêm giờ hiệu quả.

Quản Lý Nghĩ Phép

Phần mềm nhân sự có module quản lý nghỉ phép chúng tôi có thể thiết lập chính sách nghỉ phép phức tạp một cách nhanh chóng.

Modun tiền lương

Ngay cả khi bạn có bảng lương phức tạp, mô dun tính lương có thể thiết lập, tạo các khoản thanh toán không giới hạn bằng cách sử dụng các công thức và thông số rất mạnh mẽ để tính toán khoản ứng, tiền thưởng, tiền lương, thuế và bảo hiểm

Quản lý yêu cầu và hỗ trợ nhân viên

Quản lý các yêu cầu hỗ trợ của nhân viên, theo dõi tiến trình xử lý

Quản lý dự án

Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự IHRM, giúp tạo các dự án khách hàng, phân công nhân viên, theo dõi bảng chấm công(timesheet) của họ và tính toán khả năng sinh lời của dự án.