Select Page

Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Kho Đi Cùng Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp

Hệ thống quản lí kho hàng chính là giải pháp cho chuỗi cung ứng của bạn. Hệ thống này tích hợp với hệ thống phần mềm kế toán/đặt hàng và giao hàng, hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), phần mềm báo cáo Birt Report, phần cứng sóng vô tuyến và mã vạch, cùng với thiết bị quản lí kho hàng tự động. Kết hợp công nghệ sóng vô tuyến và quét mã vạch với cấu trúc 3 tầng dựa trên nền tảng Internet, phần mềm Quản lí kho hàng ICSC cung cấp một hệ thống quản lí hàng tồn kho quy mô, linh động, theo thời gian thực, từ đó đẩy mạnh năng suất, giảm chi phí, cắt bớt thời gian hoàn tất đơn hàng, tăng sự hài lòng của khách hàng và đạt được tỉ lệ hoàn vốn (ROI) nhanh hơn.

Để làm được điều đó, hệ thống được vận hành dựa trên độ chính xác của đơn hàng, giao hàng đúng giờ, giảm thiểu chi phí chứa hàng trong kho và giảm chi phí lao động. Các nhà quản lí kho hàng đều biết rằng việc cải thiện 2 đến 5% năng suất theo hệ mét có nghĩa là doanh nghiệp có thể kiếm thêm hàng trăm ngàn đô la thu về. Với phân hệ này, bạn có thể cắt bớt các thao tác thủ công và chuyển sang các quy trình tự động để cải thiện chức năng lấy hàng và nhận hàng, từ đó, quy trình đặt hàng sẽ được thực hiện với mức chính xác cao hơn.

Phân hệ quản lý kho bao gồm ba phiên bản được thiết kế riêng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Phiên bản Collect dành cho các công ty muốn chuyển những quy trình giấy giờ sang quy trình điện tử. Phiên bản Manage phù hợp với các công ty nhỏ, nhưng có kế hoạch triển khai quy trình quản lí kho hàng sau này. Phiên bản Fulfill được thiết kế dành cho các công ty lớn, gồm nhiều quy trình phức tạp và có nhu cầu về chế độ kiểm soát, tính tự động và linh động trong nhà kho cao.
ICSC WMS tích hợp với hệ thống kế toán/cập nhật đơn hàng và hệ thống giao hàng để cung cấp giải pháp liên kết cho nhà kho và toàn bộ chuỗi cung ứng của khách hàng. ICSC WMS còn tích hợp với Chuỗi Cung ứng ICSC, giúp đảm bảo tất cả ứng dụng của bạn đều nhận được thông tin chính xác tương ứng với thời gian thực.

Bạn có thể tham khảo các dự án thực tế dưới đây để biết được IWMS đã vận hành như thế nào. Nếu bạn có thắc mắc gì, các tư vấn viên đầy kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn dưới bất kì hình thức nào

Các tính năng và lợi ích của phân hệ quản lý kho hàng:

 • Giảm thiểu việc điều chỉnh sổ sách kế toán
 • Tích hợp nền tảng giữa kho hàng và ERP của khách hàng, quản lí đơn hàng, thương mại điện tử và hệ thống mua hàng.
 • Lấy hàng, nhận hàng vô tuyến
 • Quản lí đơn hàng
 • Multi-Zone picking
 • Quản lí lô hàng/Mã hàng/Thời hạn
 • Đóng gói
 • Nhận xe chở hàng
 • Bảng đăng kí
 • Phân chia thùng hàng
 • Putaway/Slotting
 • Packaging Carousels/Conveyors
 • Đa công ty/3PL
 • Bộ dụng cụ giao hàng Multi-Carrier
 • Bộ dụng cụ RFID