Select Page
Dịch Vụ BPO
Tạo quy trình làm việc thông minh để số hóa quy trình doanh nghiệp. Bằng cách kết hợp kiến thức chuyên môn sâu, công nghệ và dữ liệu theo cấp số nhân để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng và doanh nghiệp của bạn.

Tận dụng sức mạnh chuyển đổi số, công nghệ hàng đầu và các chuyên gia đa ngành

Cải thiện trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí và thời gian đưa ra thị trường. ICSC có thể giúp quản lý các quy trình toàn diện kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tập trung vào những việc kinh doanh cốt lõi.

Dịch vụ tư vấn IoT

Nâng cao năng lực thông minh vào các hoạt động với IoT và AI

Dịch vụ tư vấn quản lý chuỗi cung ứng

Định hình lại chuỗi cung ứng của doanh nghiệp với quy trình làm việc thông minh

Dịch vụ tư vấn ngành công nghiệp vật tư phụ tùng thay thế(MRO)

Giảm chi phí và tăng vốn lưu động

Dịch vụ số hóa tài chính doanh nghiệp

Số hóa tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ số hóa cung ứng

Cách mạng hóa hoạt động mua sắm của doanh nghiệp

Dịch vụ khác

Dịch vụ tự động hóa quy trình kinh doanh

Tự động hóa với AI cho phép toàn bộ tổ chức của doanh nghiệp luôn hoạt động, tối ưu hóa hoạt động để mang lại sự liên tục trong kinh doanh.

Dịch vụ Big Data

Dịch vụ dữ liệu lớn(Big Data) cung cấp dữ liệu tùy chỉnh và các dịch vụ phân tích để giúp doanh nghiệp kiểm soát môi trường dữ liệu của mình và bắt đầu thúc đẩy các giải pháp có thể chuyển đổi số.

Dịch Vụ Số Hóa Nhân Sự

Tăng cường năng động và năng suất của nhân viên