Select Page

Dịch vụ phát triển trí tuệ nhân tạo(AI/ML)

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số với các giải pháp tuệ nhân tạo của chúng tôi như tự động hóa quy trình làm việc truyền thông, hệ thống tầm nhìn máy tính(computer vision), công cụ xử lý video, v.v. Nhóm AI & ML của chúng tôi xây dựng các giải pháp AI đẳng cấp thế giới cho các công ty khởi nghiệp, đại lý, công ty sản phẩm và doanh nghiệp phục vụ một số ngành dọc khác nhau, như chăm sóc sức khỏe, công nghệ quảng cáo, thương mại điện tử, fintech, v.v.

Bạn có kế hoạch thuê ngoài các dịch vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI / ML)? Hay bạn muốn thuê một nhóm phát triển ứng dụng AI?

Giải pháp & Dịch vụ Phát triển trí tuệ nhân tạo – AI / ML

Với các dịch vụ tư vấn và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI & Machine Learning) của chúng tôi, bạn có thể mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa cho khách hàng, tự động hóa các quy trình nội bộ và triển khai các giải pháp sẽ thay đổi cách khách hàng tương tác với sản phẩm của bạn.

Machine Learning

Nhóm chuyên gia về machine learning của chúng tôi giúp tạo ra một hệ thống có thể hỗ trợ bạn trong các quyết định kinh doanh quan trọng.

 • Diễn giải dữ liệu phức tạp
 • Phát hiện xu hướng & các mẫu tương tự
 • Tích hợp và triển khai các công cụ Machine Learning

Phát Triển Chatbot

Dịch vụ phát triển chatbot giúp bạn có thể hỗ trợ khách hàng thông qua các cuộc trò chuyện giống như con người với khách hàng của mình, tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động.

 • Ứng dụng Chatbot có thể mở rộng
 • Tự động giao dịch và quy trình làm việc
 • Cá nhân hóa các tương tác

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language)

Các dịch vụ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chúng tôi cho phép máy móc hiểu và lĩnh hội dữ liệu để loại bỏ nhu cầu giao tiếp với máy tính bằng ngôn ngữ rõ ràng của nó.

 • Trích xuất, xử lý và phân tích dữ liệu
 • Dữ liệu có cấu trúc đến Thông tin chi tiết có ý nghĩa
 • Trải nghiệm machine learning không được giám sát

Xử Lý Hình Ảnh

Các dịch vụ xử lý hình ảnh của chúng tôi nhằm mục đích tối ưu hóa môi trường sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và triển khai dữ liệu lên đám mây.

 • Ứng dụng tùy chỉnh để phân tích tự động
 • Nhận dạng và xử lý hình ảnh
 • Dịch văn bản thông qua tích hợp mạng nơ-ron

Trí tuệ nhân tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Với các dịch vụ AI dựa trên giọng nói của chúng tôi, chúng tôi xây dựng các ứng dụng hỗ trợ giọng nói tùy chỉnh để hoạt động kinh doanh mượt mà và nhanh hơn.

 • Phát triển kỹ năng tùy chỉnh
 • Tích hợp ứng dụng di động
 • Bản địa hóa dựa trên ngôn ngữ

Dịch vụ tư vấn và tích hợp AI

Là những nhà tích hợp có kinh nghiệm, chúng tôi có thể giúp khách hàng nâng cấp hệ thống hiện có hoặc làm phong phú thêm chức năng của ứng dụng giao diện đa nền tảng.

 • Hệ thống tầm nhìn máy tính
 • Tự động hóa quy trình làm việc truyền thông dựa trên AI
 • Xử lý video và nền tảng DNA nội dung

Thuê Chuyên gia AI / ML

Nâng cấp chuyên môn phát triển AI/ML với các nhóm AI/ML chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng các giải pháp AI/ML tùy chỉnh cho doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực và ngành dọc khác nhau.

 • Cấu hình ứng dụng & tích hợp AI / ML
 • Phát hiện bất thường & phân nhóm
 • Lọc thư rác và phân tích cảm xúc

Tự động hóa quy trình bằng robot

Tạo ra các giải pháp giúp giảm thiểu nỗ lực tổng thể của nhân viên, giảm thiểu rủi ro do lỗi của con người và tối ưu quy trình.

 • Nhập và tải dữ liệu
 • Xác thực dữ liệu & Tìm kiếm dữ liệu
 • Tạo báo cáo tự động

Các Công Nghệ AI/ML

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển AI/ML toàn diện nhằm cung cấp các giải pháp mang lại lợi ích kinh doanh rõ ràng.

Dl Frameworks

 • Tensorflow
 • PyTorch
 • MXNet
 • Nvidia Caffe
 • Caffe2
 • Chainer
 • Theano

Modules/Toolkits

 • Microsoft Cognitive Toolkit
 • Core ML
 • Kurento’s computer vision module

Libraries

 • Sonnet
 • Tensorflow probability
 • Tensor2Tensor
 • tf-slim

Concepts

 • Supervised/unsupervised learning
 • Clustering (density-based, Hierarchical, partitioning)
 • Metric learning
 • Few-shot learning

Neural Networks

 • CNN
 • RNN
 • Representation learning
 • Manifold learning
 • Variational autoencoders
 • Bayesian networks
 • Autoregressive networks

Platforms

 • Azure
 • Azure Machine Learning
 • Azure Cognitive Services
 • Language Understanding Intelligent Service
 • Azure Bot Service and Bot Framework
 • Amazon Machine Learning
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Lex
 • Amazon Polly
 • Cloud Machine Learning Engine
 • Cloud Vision API
 • Cloud Natural Language
 • Cloud Speech API
 • DialogFlow

Năng Lực AI/ML

Chúng tôi là công ty phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hàng đầu tận dụng chuyên môn kỹ thuật phần mềm và khả năng nghiên cứu mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chuyên Nghiệp Trong Nghiên Cứu & Phát Triển

Đội ngũ R&D tham gia vào mọi dự án trí tuệ nhân tạo, giúp lập biểu đồ con đường từ ý tưởng đến sản phẩm, đánh giá khả năng tồn tại của nó và chọn những công nghệ tốt nhất để thực hiện.

Am Hiểu Nhiều Lĩnh Vực

Tất cả các thành viên trong nhóm ML của chúng tôi đã đạt được sự khác biệt nhờ áp dụng các công nghệ điện toán nhận thức trong nhiều ngành khác nhau, đạt được trải nghiệm đa dạng thúc đẩy sự sáng tạo trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức tạp.

Giải Pháp Tùy Chỉnh

Chúng tôi tạo các thành phần dựa trên nhu cầu kinh doanh của khách hàng nhằm xây dựng giải pháp phù hợp tích hợp với các sản phẩm hiện tại của bên thứ 3.

Tư Vấn AI/ML Cho Doanh Nghiệp

Được xây dựng dựa trên việc khai thác ML, báo cáo, trực quan hóa, các API nhận dạng và các mô hình ML nâng cao. Các ứng dụng ML của chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn 360 độ về hiệu suất của khách hàng và doanh nghiệp của bạn, đồng thời đưa ra các đề xuất được cá nhân hóa và tự động hóa các quy trình kinh doanh.

Thông Tin Dựa Trên Dữ Liệu

Các giải pháp được thiết kế để làm nổi bật thông tin có giá trị bất kể khối lượng, bản chất và cấu trúc dữ liệu nguồn. Với thông tin đã được chắt lọc này, những người ra quyết định có thể hiểu rõ ràng về trạng thái của thị trường, xu hướng của ngành và hành vi của khách hàng, cũng như thực hiện các bước đi cơ bản để doanh nghiệp phát triển thịnh vượng.

Phân tích hành vi khách hàng

Tận dụng các khả năng của ML, đặc biệt là trợ lý thông minh và công cụ đề xuất, chúng tôi giúp các công ty tăng cường cá nhân hóa dịch vụ và giành được sự trung thành của khách hàng. Các ứng dụng của chúng tôi bao gồm toàn bộ phạm vi tương tác giữa khách hàng-doanh nghiệp và phân tích lượng lớn dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về khách hàng.