Select Page

Nghiên Cứu & Phát Triển

Theo dõi các thông tin do bộ phận R&D của ICSC nghiên cứu
Tóm tắt hành vi người dùng về thương mại điện tử

Tóm tắt hành vi người dùng về thương mại điện tử

Theo báo cáo 76 trang và tóm tắt các kết quả quan trọng nhất, hướng dẫn và các khái niệm từ báo cáo hàng loạt về toàn bộ thương mại điện tử và cung cấp thông tin cần thiết về cách mọi người mua sắm trực tuyến. Phân tích hành vi, các số liệu nghiên cứu và những phát...

6 lý do để thiết kế lại website doanh nghiệp của bạn

6 lý do để thiết kế lại website doanh nghiệp của bạn

Thiết kế lại một trang web có thể là một dự án lớn và là một cuộc đầu tư khôn ngoan, vì trang web của bạn là công cụ tiếp thị trực tuyến cho chính doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là 6 lý do tại sao bạn có thể muốn thực hiện, thay đổi và cải tiến website hiện tại của...

Các chức năng của hệ thống ERP

Các chức năng của hệ thống ERP

- Quản trị tài chính: Nhóm chức năng này gồm các chức năng chính là kế toán bán hàng, kế toán đặt hàng , kế toán giá thành sản xuất, và kế toán tổng hợp cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp chi phí và doanh thu chi tiết đa...

Xây dựng hạ tầng hệ thống Magento – Magento hosting

Xây dựng hạ tầng hệ thống Magento – Magento hosting

Khi bạn xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống Magento,website thương mại điện tử hàng đầu các nền tảng mã nguồn mở, trang web của bạn vận hành tốt nhất. Và khi bạn kết hợp với Magento Rackspace, bạn nhận được một cửa hàng trực tuyến đẳng cấp thế giới mang lại hiệu quả...