Select Page
Theo báo cáo 76 trang và tóm tắt các kết quả quan trọng nhất, hướng dẫn và các khái niệm từ báo cáo hàng loạt về toàn bộ thương mại điện tử và cung cấp thông tin cần thiết về cách mọi người mua sắm trực tuyến. Phân tích hành vi, các số liệu nghiên cứu và những phát hiện quan trọng được kết hợp để tạo ra một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh các hành vi mua sắm và thực hành tốt nhất.

Chủ đề

Khắc phục điểm yếu của mua sắm trực tuyến

Giải quyết do dự của người dùng về mua sắm trực tuyến

Thiết kế với nhiều kiểu khác nhau phù hợp với người mua sắm:

– Các trình duyệt

– Các nhà nghiên cứu, định hướng chi tiết

– Các thợ săn mặc cả giá, giá thực

– Sản phẩm tập trung vào người mua sắm, định hướng theo nhiệm vụ

– Người mua sắm một lần

Trang chủ và các trang chuyên mục

– Trang chủ

– Trình bày một cấu trúc rõ ràng

– Tham khảo chéo

– Tính năng hoặc kiểm kê đầy đủ

– Cung cấp thông tin sản phẩm

– So sánh sản phẩm

– Phân loại thông qua tùy chọn

Trang sản phẩm

– Đầy đủ chi tiết sản phẩm

– Sự thống nhất giữa các sản phẩm

– Đánh giá của khách hàng

– Thêm các mục vào giỏ hàng

Giỏ hàng, thanh toán và đăng ký

– Giỏ hàng như một phòng thay đồ

– Cách thức thanh toán rõ ràng

– Đăng ký tùy chọn

– Vấn đề về tiền bạc

– Tùy chọn vận chuyển

Tìm kiếm (bao gồm tìm kiếm nhiều khía cạnh)

– Hành vi tìm kiếm

– Tìm kiếm thông tin phản hồi

– Tìm kiếm theo phạm vi

– Thu hẹp lựa chọn: tìm kiếm nhiều khía cạnh

Dịch vụ khách hàng

– Dễ dàng tìm thấy

– Một trải nghiệm trang web tốt

– Giữ liên lạc với khách hàng

– Rõ ràng, thân thiện và chính sách với khách hàng

Chiến lược bán hàng

– Giá rõ ràng

– Khi nào sản phẩm sẽ đến

– Miễn phí vận chuyển

– Chào mừng trở lại

– Bạn cũng có thể thích …

Niềm tin và sự tín nhiệm

– Về tất cả mọi thứ

– Riêng tư và bảo mật

– Hiệu suất và các lỗi

– Tính sẵn sàng

Người sử dụng quốc tế

– Hình thức và dữ liệu

– Không có hỗ trợ cục bộ

Phương pháp nghiên cứu

Thông tin trong báo cáo này dựa trên hai vòng riêng biệt của nghiên cứu thương mại điện tử, bao gồm:

– Từng ngày một thử nghiệm khả năng sử dụng

– Nhật ký dựa trên nghiên cứu theo chiều dọc

– Theo dõi

Người sử dụng kiểm tra 206 đại diện các trang web thương mại điện tử. Các nghiên cứu đã diễn ra tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Trung Quốc (Hồng Kông).