Select Page

Hạ Tầng Và Nền Tảng Điện Toán Đám Mây

Hiện đại hóa nhanh chóng các ứng dụng, chuyển đổi khối lượng công việc phù hợp và quản lý an toàn môi trường đa đám mây của bạn.

Dịch Vụ Hạ Tầng Và Nền Tảng Điện Toán Đám Mây

Dịch Vụ Hiện Đại Hóa CNTT
Tối ưu hóa nền tảng CNTT hiện có, chuyển đổi ứng dụng sang môi trường đa đám mây an toàn và hoạt động với tốc độ đảm bảo an toàn an ninh hệ thống với dịch vụ hiện đại hóa CNTT của chúng tôi.

Dịch vụ đám mây Azure, AWS, VMware, Google và Oracle 
Cung cấp sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn và tăng tốc độ trên các đám mây riêng, ảo và công cộng với đầy đủ các giải pháp đám mây được quản lý của chúng tôi.   

Dịch Vụ Giải Pháp Hạ Tầng và Container
Vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp với các giải pháp kinh doanh hỗ trợ đám mây và kích hoạt nhanh chóng, dễ dàng và an toàn với các giải pháp liên ngành, được chứng nhận về CNTT 

Dịch vụ Di chuyển, Hiện đại hóa và Chuyển đổi
Di chuyển các ứng dụng và khối lượng công việc sang các nền tảng đa đám mây, hiện đại hóa các ứng dụng cũ và nền tảng của chúng, chuyển đổi sang công nghệ mới và kích hoạt các giải pháp kinh doanh kỹ thuật số. 

Dịch vụ Tìm Kiếm & Tích hợp
Cho phép nhanh chóng, tự cung cấp dịch vụ, tìm kiếm và quản lý tích hợp trên các đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. 

Dịch vụ Lưu trữ và Mạng Hưởng lợi từ việc bổ sung đầy đủ các dịch vụ được quản lý để tối ưu hóa, lưu trữ, giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT, phần mềm trung gian và các ứng dụng doanh nghiệp.  

Chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Hiểu và lựa chọn phương pháp tiếp cận đám mây phù hợp và thực hiện thử nghiệm.
  • Tạo một trường hợp kinh doanh và lộ trình thực hiện bằng cách sử dụng chuyên môn các kiến thức tư vấn của chúng tôi.
  • Thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các mô hình dựa trên AI, Big Data để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh mới.
  • Hiện đại hóa các ứng dụng nhằm nâng cao quy mô, chi phí và tính linh hoạt của đám mây, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát và mở rộng giá trị của các hệ thống hiện có.
  • Chuẩn hóa và củng cố cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp, để giúp tăng cường quản trị và giảm thiểu rủi ro.
  • Tăng cường bảo mật và tuân thủ ở mỗi bước triển khai đám mây của doanh nghiệp.
  • Tận dụng các dịch vụ nền tảng đám mây được cấu hình sẵn và tích hợp như AI, IoT, phân tích và DevOps.

Để thúc đẩy giá trị kinh doanh từ đám mây, doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại hành trình của mình và làm nhiều việc hơn là chỉ thực hiện các dự án đám mây. Doanh nghiệp cần một cách tiếp cận toàn diện để chuyển đổi đám mây của mình. Với chuyên môn và kinh nghiệm của chúng tôi, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quy mô và tính kinh tế của việc triển khai điện toán đám mây trong khi tránh những sai lầm phổ biến.

Doanh nghiệp muốn đẩy nhanh quá trình di chuyển của mình lên đám mây và tối ưu hóa hiệu quả. Chúng tôi giúp doanh nghiệp đạt được mục đích đó

Đưa ra quyết định chuyển đổi lên đám mây chỉ là bước đầu tiên. Để tiến xa hơn, doanh nghiệp cần một đối tác ở đó và có thể giúp doanh nghiệp định hướng con đường, điều đó sẽ giúp doanh nghiệp suy nghĩ lại về cách đám mây có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

ICSC là nhà cung cấp công nghệ đám mây hàng đầu và chúng tôi đã triển khai một số triển khai doanh nghiệp lớn nhất và phức tạp nhất trên đám mây. Chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ để giúp doanh nghiệp chuyển đổi lên nền tảng đám mây một cách thành công, cho phép doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu và trở nên nhanh nhẹn hơn.